Χριστίνα
Κατσάνου

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

katsanou@metaxaslaw.gr

Πεδίο ειδίκευσης
Η Χριστίνα Κατσάνου ειδικεύεται στο Εμπορικό και Αστικό δίκαιο καθώς και στο Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων και σε Δημόσιους Διαγωνισμούς Προμήθειας. Έχει επίσης μακροχρόνια εμπειρία και εξειδίκευση στο Εμπράγματο δίκαιο και στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Εκπαίδευση
> LLM, UK, EU and US Copyright Law, King’s College London
> Πτυχίο Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Γλώσσες
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά