Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

 

Πεδίο ειδίκευσης

Η Χριστίνα Κατσάνου ειδικεύεται στο Εμπορικό και Αστικό δίκαιο καθώς και στο Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων και σε Δημόσιους Διαγωνισμούς Προμήθειας. Έχει επίσης μακροχρόνια εμπειρία και εξειδίκευση στο Εμπράγματο δίκαιο και στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

Εκπαίδευση

LLM, UK, EU and US Copyright Law, King’s College London
Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Γλώσσες
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά

katsanou@metaxaslaw.gr