Χριστίνα
Σωτηρίου

Γραμματειακή Υποστήριξη

sotiriou@metaxaslaw.gr

Η Χριστίνα Σωτηρίου είναι στέλεχος της γραμματειακής υποστήριξης της δικηγορικής εταιρείας.

Εκπαίδευση
> B.Sc. στο τμήμα Γεωλογία και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2014

Γλώσσες
Ελληνικά (Μητρική), Αγγλικά (Άριστη γνώση), Γαλλικά