Διαχειριστής Εταίρος

 

Πεδίο Ειδίκευσης

Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων, Δίκαιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Δίκαιο Ενέργειας

Ο Α. Μεταξάς είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΙΚΕ – http//www.stateaid.gr). Είναι επίσης μέλος της Γερμανοελληνικής Ένωσης Νομικών (Deutsch-Griechische Juristenvereinigung e.V.), της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου, της Ελληνικής Ένωσης Συγκριτικού Δημοσίου Δικαίου (Societas Greaca Iuris Publici Comparativi) καθώς και της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων (Association of Greek Constitutionalists). Υπήρξε επί τριετία νομικός συνεργάτης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών με επικέντρωση στην παροχή συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών σε κανονιστικά θέματα και σε ζητήματα δικαίου του ανταγωνισμού στην τηλεπικοινωνιακή αγορά. Είναι εμπειρογνώμονας σε νομοπαρασκευαστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους τομείς του δικαίου ανταγωνισμού, κρατικών ενισχύσεων και δημοσίων συμβάσεων έχοντας διατελέσει κατά καιρούς σύμβουλος κυβερνήσεων και δημόσιων φορέων του εξωτερικού στα αντικείμενα της εξειδίκευσής του. Έχει εκτενές δημοσιευμένο επιστημονικό έργο στους τομείς του ευρωπαϊκού δικαίου και δικαίου ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων σε ελληνικές και διεθνείς νομικές επιθεωρήσεις, ενώ έχει μετάσχει και παρουσιάσει μελέτες του σε σειρά επιστημονικών συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι, τέλος, μέλος της συντακτικής επιτροπής διαφόρων έγκυρων επιστημονικών περιοδικών. Εθνικός ανταποκριτής του περιοδικού EStAL (European State Aid Law Quarterly).

 

Εκπαίδευση

Διδακτορικό δίπλωμα Νομικής (PhD), Νομική Σχολή Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (Άριστα μετ΄ επαίνου «summa cum laude»),
Πτυχίο του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών («’Αριστα»).

Γλώσσες
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά.

metaxas@metaxaslaw.gr