Ευαγγελία
Καρδάση

Δικηγόρος, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

kardasi@metaxaslaw.gr

Η Ευαγγελία Καρδάση εξειδικεύεται στο Δίκαιο της Ενέργειας, στο Εμπορικό Δίκαιο, καθώς και στο Δίκαιο Ανταγωνισμού. Από το 2013 ασκεί δικηγορία στην Αθήνα και παρέχει νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στο αστικό, εμπορικό, διοικητικό και ποινικό δίκαιο.

 

Εκπαίδευση

  • MSC in Energy: Strategy, Law and Economics, Πανεπιστήμιο Πειραιά
  • ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική», Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
  • ΠΜΣ «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές», Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
  • Πτυχίο, Νομική Αθηνών, ΕΚΠΑ

Γλώσσες
Ελληνικά (μητρική), Αγγλικά (Άριστη γνώση), Γαλλικά (Άριστη γνώση), Ισπανικά (Άριστη γνώση), Ιταλικά (Άριστη γνώση)