Εταίρος

Attorney at the Supreme Court, University of Athens

Πεδίο Ειδίκευσης

Ο I. Κωνσταντίνου έχει εικοσιπενταετή δικηγορική εμπειρία, τόσο συμβουλευτική, όσο και κατ΄ εξοχήν δικαστηριακή, η οποία καλύπτει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα του εν γένει επιχειρηματικού δικαίου.

Έχει επί σειρά ετών διατελέσει επικεφαλής νομικού τμήματος εισηγμένης εταιρείας στο χώρο της εστίασης με ενασχόληση σε ζητήματα εξαγορών, συγχωνεύσεων και συμβάσεων εμπορικών μισθώσεων και Franchise, επί διετία επικεφαλής εξωτερικός Νομικός Σύμβουλος της Διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ, με ευθύνη χειρισμού και δικαστηριακής υποστήριξης του Ταμείου σε όλα τα ζητήματα δημοσίων διαγωνισμών, στη διεξαγωγή των δικών του και στην επίλυση σύνθετων ζητημάτων αξιοποίησης της περιουσίας του.

Εξωτερικός Νομικός Σύμβουλος επί επταετία θυγατρικής εταιρείας venture capital ελληνικής εμπορικής τράπεζας, με ευθύνη χειρισμού των δικών της, ενώ σήμερα δρα ως νομικός σύμβουλος, μεταξύ άλλων, ελληνικής θυγατρικής εταιρείας γαλλικού πολυεθνικού ομίλου στον τομέα των δομικών και κατασκευαστικών υλικών.

Αναλαμβάνει υποθέσεις απαιτητικού νομικού χειρισμού στο πεδίο του εμπορικού δικαίου, των δημοσίων διαγωνισμών, των ακινήτων και μισθώσεων, των διαδικασιών εμπορικής και διεθνούς διαιτησίας, καθώς και του εταιρικού οικονομικού ποινικού δικαίου.

Στο φάσμα των εντολέων, που έχει εκπροσωπήσει, κατ΄ εξοχήν και ενώπιον του Ακυρωτικού, περιλαμβάνονται ενδεικτικώς εξέχουσες επιχειρηματικές προσωπικότητες, ελληνικοί όμιλοι με καίρια θέση στον τομέα της εμπορίας και διανομής αυτοκινήτου, του εξαγωγικού εμπορίου και της ενέργειας, διεθνείς τραπεζικοί όμιλοι σε εξειδικευμένα ζητήματα εμπορικού και χρηματιστηριακού δικαίου, καθώς και πληθώρα διευθυντικών στελεχών τραπεζών και άλλων εισηγμένων εταιρειών σε σύνθετες υποθέσεις οικονομικού ποινικού δικαίου.

Εκπαίδευση

University of Athens, Faculty of Law, LLB (Excellent), LLM (Excellent)

Γλώσσες
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.

konstantinou@metaxaslaw.gr