Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

Πεδίο Εξειδίκευσης

Ο Ιωάννης Φλώρος εξειδικεύεται στους τομείς του Αστικού, Εμπορικού και Εργατικού Δικαίου. Από το 2009 ασκεί δικηγορία στην Αθήνα, κι έχει ευρύτατη εμπειρία τόσο στην παροχή συμβουλών όσο και στην παράσταση ενώπιον δικαστηρίων στους ανωτέρω τομείς. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

Εκπαίδευση

Π.Μ.Σ. στο Εργατικό Δίκαιο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2018)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (D.E.A.), Faculté de Droit – Département de Science Politique, Université de Montpellier I, Γαλλία, 2007.

Πτυχίο Νομικής Σχολής Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2005.
Πρόγραμμα Erasmus, Universidad del Pais Vasco, Ισπανία, 2004.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά.

floros@metaxaslaw.gr