Ιωάννης
Ντάφος

Ασκούμενος Δικηγόρος

ntafos@metaxaslaw.gr

Ο Ιωάννης  Ντάφος εξειδικεύεται στους τομείς του  Διεθνούς Δικαίου των Εταιρειών, του Εμπορικού Δικαίου, καθώς και του Δικαίου των Συμβάσεων.

 Εκπαίδευση

  • Υποψήφιος Διδάκτωρ (PhD) Συνταγματικού Δικαίου – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • L.L.M. στο Διεθνές Δίκαιο των Εταιρειών, Coventry University, Ηνωμένο Βασίλειο
  •  Πτυχίο Νομικής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
  •  Πιστοποίηση εξειδίκευσης στο Δίκαιο των Συμβάσεων – Harvard University Law School, Massachusetts, USA
  • Πιστοποίηση εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στον Στρατηγικό Σχεδιασμό – Chartered Management Institute, United Kingdom

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά