Μαρία
Πρωτόπαπα

Δικηγόρος, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά

protopapa@metaxaslaw.gr

Πεδίο Ειδίκευσης
Η Μαρία Πρωτόπαπα διαθέτει δωδεκαετή εμπειρία στην παροχή νομικών συμβουλών και στην εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων ενώπιον δικαστηρίων και διοικητικών αρχών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Δημόσιο Δίκαιο και εξειδικεύεται στο Διοικητικό Δίκαιο και τις Συνταγματικές Ελευθερίες, στο δίκαιο των Μ.Μ.Ε., καθώς και σε θέματα ψηφιακών δικτύων, τηλεπικοινωνιών και τυχερών παιγνίων.

Εκπαίδευση
> LL.M., Δημόσιο Δίκαιο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2006
> Πτυχίο Νομικής, Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2004

Γλώσσες
Ελληνικά (μητρική), Αγγλικά, Ιταλικά