Σέργιος Τρεχλής

Associate - Δικηγόρος παρ' Εφέταις

trechlis@metaxaslaw.gr

Πεδίο Εξειδίκευσης

Ο Σέργιος Τρεχλής εξειδικεύεται στους τομείς της Ενέργειας και του Δημοσίου Δικαίου. Έχει εκτενή εμπειρία στη συμβουλευτική και πληθώρα παραστάσεων ενώπιον των Διοικητικών και Πολιτικών Δικαστηρίων. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής.

Εκπαίδευση

  • M.Sc. στην Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία – Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
  • LL.M. στο Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο–Université Montesquieu de Bordeaux IV– Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Πτυχιούχος Νομικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2012.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.