Εταίρος

 

Πεδία Ειδίκευσης

Ο εταίρος Στάθης Κακούνης εξειδικεύεται στο αστικό, εμπορικό και εταιρικό δίκαιο, το δίκαιο της ενέργειας, το δίκαιο ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Έχει μακροχρόνια πείρα στη παροχή νομικών συμβουλών σε ευρύ φάσμα διεθνών εμπορικών συνδιαλλαγών, συμπεριλαμβανομένων νομικών ελέγχων και εξαγορών στον ενεργειακό τομέα. Έχει διακριθεί για την άριστη ποιότητα των νομικών του υπηρεσιών από διακεκριμένους διεθνείς Οδηγούς ανεξάρτητης αξιολόγησης νομικών υπηρεσιών. Ο κ. Κακούνης έχει επίσης εκτενέστατη δικαστηριακή εμπειρία εκπροσωπώντας εντολείς σε ευρύτατο φάσμα υποθέσεων ενώπιον δικαστηρίων όλων των δικαιοδοσιών. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Εκπαίδευση

LLM Eur., Ludwig Maximilians University Munich, 2008.
Ετήσιο σεμινάριο για την Ελληνική Φορολογία – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2009.
Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 2005.
Ludwig Maximilians Πανεπιστήμιο Μόναχο, Γερμανία, Erasmus Scholar, 2004.

Γλώσσες
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

kakounis@metaxaslaw.gr