Βασίλειος
Ιωαννίδης

Ασκούμενος Δικηγόρος

ioannidis@metaxaslaw.gr

Ο Βασίλειος Ιωαννίδης εξειδικεύεται στους τομείς του Αστικού Δικαίου και στο Εταιρικό Δίκαιο, του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, στο Διεθνές Δίκαιο Εμπορικών Συναλλαγών και Δίκαιο των Επενδύσεων, καθώς στη Διεθνή Επενδυτική Διαιτησία.

Είναι, επίσης, διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής αστικών και εμπορικών διαφορών από τον εδρεύοντα στο Λονδίνο οργανισμό «Adr-Odr International»

 Εκπαίδευση

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, με έμφαση στο Διεθνές Δίκαιο Συναλλαγών και στο Διεθνές Δίκαιο Επενδύσεων της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (LLM)
  • Πτυχίο Τμήματος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (LLB)
  • Πτυχίο Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού  Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά