Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Πεδίο ειδίκευσης

Η Βασιλική ειδικεύεται στο δίκαιο της ενέργειας, το δίκαιο ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, το δημόσιο δίκαιο, το διεθνές και συγκριτικό δίκαιο και στην επίλυση διαφορών (διαμεσολάβηση-διαιτησία). Έχει εκτενή εμπειρία στη συμβουλευτική δικηγορία και τη δικαστική εκπροσώπηση πελατών. Είναι Επιστ. Συνεργάτις του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Η Βασιλική συμμετέχει στην ICC Task Force ‘ADR and Arbitration’ και είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Διαμεσολάβησης & ADR του ICC Hellas, μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών και μέλος του Chartered Institute of Arbitrators και πολυάριθμων οργανισμών. Αρθρογραφεί τακτικά και δίνει διαλέξεις για εξειδικευμένα νομικά ζητήματα και συμμετέχει συχνά ως εθνική εισηγήτρια σε διεθνή νομικά fora.

Εκπαίδευση

  • M. in Economic Regulation, Queen Mary University of London
  • Μ.Δ.Ε. στο Δημόσιο Δίκαιο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιαπωνικά

koumpli@metaxaslaw.gr