Τομείς Εξειδίκευσης

Η επιστημονική και επαγγελματική εξειδίκευση των συνεργατών της δικηγορικής μας εταιρείας καλύπτει ένα ευρύτατο πλαίσιο νομικών υπηρεσιών, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλου του φάσματος της σύγχρονης «επιχειρηματικότητας». Οι νομικές υπηρεσίες που προσφέρουμε, επικεντρώνονται ιδίως τους ακόλουθους τομείς:

Νέα & Εκδηλώσεις