Δίκαιο Ενέργειας

Η αγορά ενέργειας τα τελευταία χρόνια αποκτά ολοένα αυξανόμενη σημασία και κομβική θέση στην εν γένει επιχειρηματικότητα. Λόγω της συγκροτημένης της εμπειρίας και σημαντικής εξειδίκευσης στο εν λόγω αντικείμενο, η δικηγορική μας εταιρεία θεωρείται κορυφαίος πάροχος νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα με αναγνώριση της επιστημονικής της επάρκειας που υπερβαίνει τα όρια της χώρας.

Το φάσμα των νομικών υπηρεσιών που προσφέρουμε περιλαμβάνει τόσο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, όσο και την εκπροσώπηση των πελατών μας ενώπιον θεσμικών αρχών και οργάνων όπως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και ενώπιον εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Η εξειδίκευση και αναγνώριση της δικηγορικής μας εταιρείας στον τομέα της ενέργειας αντανακλάται στον πλούσιο κύκλο των εντολέων μας, ο οποίος περιλαμβάνει εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις με ηγετικό ρόλο στην αγορά, καθώς και νέους επενδυτές που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτήν.