Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η δικηγορική μας εταιρεία προσφέρει εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σε υποθέσεις πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης εμπορικών σημάτων.

Καλύπτουμε τις απαιτητικές ανάγκες των εντολέων μας για την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας διευκολύνοντας έτσι τη δυνατότητά για μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό.