Δικαστική Επίλυση Διαφορών

Παρά το γεγονός ότι κύρια φιλοσοφία της δικηγορικής εταιρείας μας είναι η παροχή στοχευμένης νομικής στήριξης των εντολέων μας σε προληπτικό επίπεδο και η αποφυγή δικαστικών διενέξεων,

η εταιρεία μας διατηρεί διακριτό δικαστηριακό τμήμα με συνεργάτες εξειδικευμένους δικηγόρους με πλούσια δικαστηριακή πείρα ενώπιον όλων των δικαστηρίων, πολιτικών, ποινικών και διοικητικών, καθώς και ενώπιον Ανεξαρτήτων Αρχών που σχετίζονται με τα αντικείμενα της εξειδίκευσής μας, όπως λ.χ. η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).