Συμβατότητα του Τέλους Κινητής Τηλεφωνίας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Επιλεκτικότητα “ασύμμετρων” φορολογικών μέτρων και νόθευση του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Μεταξάς, Α., Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, 2011