Τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και ευρωπαϊκό δίκαιο: νομικές παράμετροι μιας επίκαιρης προβληματικής

Μεταξάς, Α., Ευρωπαίων Πολιτεία, Τεύχος 3/2010, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, σελ. 561-567