“Το Ενωσιακό Δίκαιο ως ενοποιητικός παράγοντας στην εποχή της “έκτακτης ανάγκης”, Δημοσιονομική κρίση και Ευρωπαΐκή ενοποίηση – Καταλύτης προώθησης ή αιτία αναστολής;”

Ν. Κανελλοπούλου – Μαλούχου / Αντ. Μεταξάς / Λ. Παπαδοπούλου, “Το Ενωσιακό Δίκαιο ως ενοποιητικός παράγοντας στην εποχή της “έκτακτης ανάγκης”, Δημοσιονομική κρίση και Ευρωπαΐκή ενοποίηση – Καταλύτης προώθησης ή αιτία αναστολής;”, Εκδόσεις Παπαζήση, 2014, σελ. 33-48