Ανακοίνωση προς μέλη της ΠΑΣΥΦΩΣ σε συνέχεια της αποδοχής της αίτησης από το ΣτΕ για διενέργεια πιλοτικής δίκης

Αξιότιμα μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ,

 

είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι επετεύχθη ο πρώτος στρατηγικός στόχος που είχαμε θέσει, καθώς έγινε δεκτή από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Αίτηση που συνέταξε και κατέθεσε η δικηγορική μας εταιρεία, για τη διενέργεια πιλοτικής δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Στο πλαίσιο της δυνατότητας αυτής που διανοίχθηκε για την απευθείας εισαγωγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν ακόμη τη δυνατότητα να χορηγήσουν στη δικηγορική μας εταιρεία εντολή κατάθεσης αγωγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και άλλα μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ, μέχρι τη συζήτηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου εν συνεχεία να ασκήσουν παρέμβαση στη δίκη που πρόκειται να διεξαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το κόστος έγερσης της αγωγής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εξόδων κατάθεσης περιορίζεται στο συμφωνηθέν ποσό των 150 ευρώ.

 

Για το σκοπό αυτό, και ενόψει του γεγονότος ότι υφίσταται στενό χρονικό περιθώριο, όποια μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ επιθυμούν να καταθέσουν αγωγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, παρακαλούνται να έρθουν άμεσα σε επαφή με τη δικηγορική μας εταιρεία είτε στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην εξής διεύθυνση της δικηγορικής μας εταιρείας: secretary@metaxaslaw.gr, είτε καλώντας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210 3390748.

 

Να επισημάνουμε ότι δικαίωμα παρέμβασης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν μόνον τα μέλη που θα έχουν ασκήσει αγωγή με την ίδια ακριβώς νομική και πραγματολογική βάση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων. Μέλη της ΠΑΣΥΦΩΣ, εντολείς της δικηγορικής μας εταιρείας, κατ΄εντολή των οποίων έχουμε ήδη ασκήσει αγωγές ενώπιων των Διοικητικών Δικαστηρίων και ως εκ τούτου έχουν ήδη δικαίωμα άσκησης παρέμβασης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα ενημερωθούν προσωπικά και αναλυτικά για τη διαδικασία και το κόστος άσκησης της παρέμβασης, αν επιθυμούν να προβούν σε αυτή με όλα τα δικονομικά πλεονεκτήματα που τούτο συνεπάγεται.