Δημόσιο Δίκαιο

Η δικηγορική μας εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, συμβουλευτικές και δικαστηριακές, σε όλο το φάσμα του Δημοσίου Δικαίου.

Η σημαντικότατη δικαστηριακή εμπειρία των συνεργατών δικηγόρων της εταιρείας μας ενώπιον όλων των διοικητικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και η άρτια επιστημονική τους εξειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο συνιστούν εχέγγυα για την πλήρη και αποτελεσματική νομική κάλυψη των εντολέων μας.