Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων

Η υψηλότατη επιστημονική μας κατάρτιση στον τομέα των Κρατικών Ενισχύσεων δίνει στην εταιρία μας τη δυνατότητα παροχής υψηλού επιπέδου νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους εντολείς μας,

είτε είναι φορείς που χορηγούν ενισχύσεις είτε είναι αποδέκτες κρατικών ενισχύσεων. Η εταιρεία μας έχει επίσης σημαντικότατη εμπειρία στον σχεδιασμό των νομικών πτυχών μέτρων και καθεστώτων κρατικής ενίσχυσης και στη διαδικασία της σχετικής κοινοποίησής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.