Δημοσιεύσεις

Οι εταίροι και συνεργάτες της δικηγορικής μας εταιρείας, ενόψει και της θεμελιακής δέσμευσής μας για την παροχή νομικών υπηρεσιών βασιζόμενων σε άρτια ακαδημαϊκή γνώση, προβαίνουν τακτικά στη συγγραφή άρθρων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά σε έντυπη και διαδικτυακή μορφή, καθώς και βιβλίων ή μονογραφιών για θέματα που σχετίζονται με τους τομείς της νομικής μας εξειδίκευσης και δικηγορικής πράξης.

  • Είδος δημοσίευσης

  • Γνωστικό αντικείμενο

«Διαχωρισμός του δικτύου μεταφοράς από τις δραστηριότητες της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και πιστοποίηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς: Κανονιστικό πλαίσιο και ερμηνευτικές προσεγγίσεις»


«Στόχος της παρούσης μελέτης είναι η κριτική παράθεση, νομική αξιολόγηση και ερμηνεία του ενωσιακού και εθνικού κανονιστικού πλαισίου για τον […]

Τρ, 23 Ιούλ 19

O Εθνικός Δικαστής ως Ενωσιακός Δικαστής: το Παράδειγμα του Ενωσιακού Δικαίου Κρατικών Ενισχύσεων


Α. Μεταξάς, «O Εθνικός Δικαστής ως Ενωσιακός Δικαστής: το Παράδειγμα του Ενωσιακού Δικαίου Κρατικών Ενισχύσεων», ΔιΔικ 2/2019 σελ. 221-229

Τε, 5 Ιούν 19

Επενδυτική προστασία στο πλαίσιο της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας (Energy Charter Treaty)


Α. Μεταξάς «Επενδυτική προστασία στο πλαίσιο της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας (Energy Charter Treaty), Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Τεύχος 2, Απρίλιος […]

Πε, 30 Μαΐ 19

«Η κρίση του Κράτους Δικαίου, The crisis of the rule of Law in the EU»


Νέα κυκλοφορία «Η κρίση του Κράτους Δικαίου, The crisis of the rule of Law in the EU» ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ: Προκόπιος […]

Πε, 2 Μαΐ 19

Α. Μεταξάς, Η έκτακτη ανάγκη ως η νέα Legitimas: Προκαταρκτικές σκέψεις για μία διεπιστημονική προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Δικαίου


Α. Μεταξάς, Η έκτακτη ανάγκη ως η νέα Legitimas: Προκαταρκτικές σκέψεις για μία διεπιστημονική προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Δικαίου, ΔιΔικ 6, […]

Τε, 3 Απρ 19

Αίτηση Ακύρωσης Ακυρωτικού Σημειώματος ΛΑΓΗΕ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Α. Μεταξάς, Αίτηση Ακύρωσης Ακυρωτικού Σημειώματος ΛΑΓΗΕ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – 2ος Τόμος, 2018, Νομική Βιβλιοθήκη

Τε, 13 Ιούν 18

Action for annulment before the Council of State of Notes issued by the Electric Market Operator


Α. Metaxas, Action for annulment before the Council of State of Notes issued by the Electric Market Operator, in: H. […]

Recent State Aid developments in Greece


Α. Metaxas, M. Charontaki Recent State Aid developments in Greece, European State Aid Law Quarterly (EStAL), Volume 17, 2018

Ενωσιακό Δίκαιο κρατικών ενισχύσεων: η ένταση και τα όρια του δικαστικού ελέγχου από τα εθνικά δικαστήρια


Α. Μεταξάς, Ενωσιακό Δίκαιο κρατικών ενισχύσεων: η ένταση και τα όρια του δικαστικού ελέγχου από τα εθνικά δικαστήρια,  Εφημ. Διοικητικού Δικαίου, […]

State Aid and the Energy Sector


A. Metaxas, (2018) Greece, State Aid and the Energy Sector, (ed.) Leigh Hancher, Adrien de Hauteclocque, Francesco Maria Salerno, Hart […]

EU Energy Law and Policy: A South European perspective, Meeting the challenges of a Low Carbon Economy, European Energy Studies


L. Hancher, A. Metaxas (ed.) (2017),  EU Energy Law and Policy: A South European perspective, Meeting the challenges of a […]

Α. Μεταξάς, H εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά δικαστήρια: Ο πολυλειτουργικός ρόλος του διοικητικού δικαστή


Α. Μεταξάς, H εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά δικαστήρια: Ο πολυλειτουργικός ρόλος […]

Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα βασικά κανονιστικά κείμενα


Μεταξάς Αντώνης (2017) Τα βασικά κανονιστικά κείμενα. ΣΕΕ – ΣΛΕΕ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ – ΧΘΔ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΕ – ΕΣΔΑ. • […]

Recent State Aid developments in Greece


Article written by Prof. Antonis Metaxas and Maria Charontaki on latest State Aid Developments in Greece and an analysis of […]

Δε, 30 Απρ 18

Action for annulment before the Council of State of Notes issued by the Electric Market Operator


Professor A. Metaxas’ latest publication: «Action for annulment before the Council of State of Notes issued by the Electric Market Operator», […]

Δε, 16 Απρ 18

Η Ευρώπη σε Κρίση, Ανάμεσα σε Δίκαιο και Πολιτική


Μεταξάς, Α./Pernice, I.,  Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Friedrich Ebert Stiftung, 2015

Δε, 2 Απρ 18

Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Περιφέρεια


Μεταξάς, Α. (επιμ.)/Γρηγορίου Π., Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006

Δε, 26 Μαρ 18

Σκέψεις για την ποιοτική ιδιαιτερότητα της ενωσιακής έννομης τάξης


Μεταξάς, Α., Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 3/2016, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 346-355

Capacity Remuneration Mechanisms in Greece


Metaxas, A., European Networks Law and Regulation Quarterly (ENLR), Vol. 2/2016, Lexxion Publications, Berlin-Brussels

Ευρώπη, Κρίση, «Έκτακτη Ανάγκη»: Η ερμηνευτική ευθύνη και οι προκλήσεις για το ευρωπαϊκό δίκαιο


Μεταξάς, Α., Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 2/2015, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 226-235

The Reform of capacity Remuneration Mechanism in Greece – A Challenge to Create New Dynamics in the Greek Electricity Market?


Metaxas, A., Renewable Energy Law and Policy Review, Vol 4/2015, Lexxion Publications, Berlin-Brussels, pp. 265-275

Capacity Mechanisms in the EU Energy Market: Law, Policy, and Economics


Metaxas, A., Case Study on Greece, in Hancher, L./ De Hauteclocque, A./ Sadowska, M. (επιμ.), Oxford University Press, 2015, pp. 288-301

Ευρώπη, Κρίση, «Έκτακτη Ανάγκη»: Η ερμηνευτική ευθύνη και οι προκλήσεις για το ευρωπαϊκό δίκαιο, Quare siletis juristae in munere vestro?


Μεταξάς, Α., Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 2/2015, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη,σελ. 226-235

Επιτακτική ανάγκη αποσαφήνισης του στίγματος της ενεργειακής μας πολιτικής


Μεταξάς Α., Greek Energy 2015, Ειδική έκδοση για τους κλάδους και τις επιχειρήσεις Ενέργειας στην ελληνική αγορά, 2015

Η αναδιαμόρφωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, Βασικοί άξονες και προκλήσεις


Μεταξάς Α., Ειδική έκδοση με τις εισηγήσεις από την εκδήλωση των Ενεργειακών Διαλόγων, Δεκέμβριος 2014

Greek Energy Market and Rule of Law: An impossible co-existence?


Metaxas A., Greek Energy 2014, pp. 34-35

Asymmetric Tax Measures and EU State Aid Law: The “Special Solidarity Levy” on Greek Producers of Electricity from Renewable Energy Sources


Metaxas A./Nicolaides Ph., European State Aid Law Quarterly (EStAl) Vol.1/2014, Lexxion Publications, Berlin-Brussels, pp 51-60

The development of renewable energy governance in Greece: examples of a failed (?) policy


A. Metaxas / M. Tsinisizelis, The development of renewable energy governance in Greece: examples of a failed (?) policy, in: Evanthie […]

Κριτική ανάλυση άρθρων 101-109 ΣΛΕΕ, Συνθήκη της ΕΕ & ΣΛΕΕ – Κατ’άρθρο Ερμηνεία


Μεταξάς, Α., Χριστιανός, Β. (επιμ.), Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, σελ. 560-613

Γενική Εισαγωγή στο ενωσιακό δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων, Εισαγωγικές Παρατηρήσεις (ενότητες A.I-A.IV)


Μεταξάς, Α., Ελληνικό Ινστιτούτο Κρατικών Ενισχύσεων, Κρατικές Ενισχύσεις. Βασικά Κανονιστικά Κείμενα. Κριτική Έκδοση, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ. 3-11

Η Δημιουργία ενός χώρου ελεύθερου ανταγωνισμού – Οι κανονιστικές βάσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού


Μεταξάς, Α., , Καλαβρός, Γ.-Ε.Φ./ Γεωργόπουλος,Θ. Γ., Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σελ. 133-176

Τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και ευρωπαϊκό δίκαιο: νομικές παράμετροι μιας επίκαιρης προβληματικής


Μεταξάς, Α., Ευρωπαίων Πολιτεία, Τεύχος 3/2010, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, σελ. 561-567

Αστική Ευθύνη του Δημοσίου για παραβάσεις του Κοινοτικού Δικαίου


Μεταξάς, Α.,  Χρυσανθάκης, Χ. (επιμ.), Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2009, σελ. 149-164

Η ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων. Ο ρόλος του Εθνικού Δικαστή στο σύστημα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων


Μεταξάς, Α., Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, Τεύχος 8-9/2009, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 903-909

The effective application of EU state aid procedures: From a plan to grant aid to the recovery of illegal aid – the role of national law and practice


Metaxas, A./ Sgouridou, E., Paul F.Nemitz (ed.), FIDE National Reports, Kluwer Law International, 2006-2007

Recovery Obligation and the limits of National Procedural Autonomy


Metaxas, A., European State Aid Law Quarterly (EStAL), Vol. 6/2007, Lexxion Publications, Berlin, pp.407-414

Κρατικές Ενισχύσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Εισαγωγικές παρατηρήσεις για μια επίκαιρη προβληματική


Γρηγορίου Π. / Μεταξάς Α. (επιμ.), Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006, σελ. 205-224

Ευθύνη κράτους-μέλους λόγω παραβάσεων του κοινοτικού δικαίου καταλογιζομένων σε ανώτατα εθνικά δικαστήρια


Μεταξάς, Α., Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος Ιουνίου 2004

Κρατικές αντισταθμίσεις για παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος: Νομική αντιμετώπιση υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου κρατικών ενισχύσεων


Μεταξάς, Α., Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις (ΔηΣΚΕ), Τεύχος 2/2004, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 126-135

Κρατική χρηματοδότηση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος: Βασικές αποσαφηνίσεις και ανοικτά ερωτήματα


Μεταξάς, Α., Ενέργεια και Δίκαιο, Τεύχος 2/2004, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 36-45

Συμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο του σχετικού με τη διάθεση και διακίνηση συμπληρωμάτων διατροφής εθνικού νομοθετικού πλαισίου


Μεταξάς, Α./ Γαλάνης, Θ., Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 6/2010, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 1-12