Δεκτή η αίτηση του «Μεταξάς & Συνεργάτες» για πιλοτικής δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)

Στη δικηγορική εταιρεία «Μεταξάς & Συνεργάτες» ανατέθηκε από εκατοντάδες μέλη του συλλόγου ΠΑΣΥΦΩΣ η νομική τους εκπροσώπηση στη γνωστή υπόθεση αναδρομικής περικοπής των εγγυημένων τους τιμών. Στο πλαίσιο αυτό η δικηγορική μας εταιρεία κατέθεσε και υποστήριξε νομικά αίτηση για τη διενέργεια πιλοτικής δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία  έγινε δεκτή από το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την κάτωθι αναλυτική ανακοίνωση:

https://bit.ly/2Mt771T