Εισήγηση του Καθηγητή κ. Α. Μεταξά, διευθύνοντoς εταίρου της δικηγορικής μας εταιρείας, στην επιστημονική εκδήλωση “Ζητήματα δικαστικού ελέγχου των νόμων σε σχέση με κανόνες δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος (Σύνταγμα/Ενωσιακό Δίκαιο)”, υπό την Προεδρία της Πρόεδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, κ. Αικ. Σακελλαροπούλου.