Η δικηγορική εταιρεία “Μεταξάς & Συνεργάτες” χορηγός στο συνέδριο για την αγορά προμήθειας ρεύματος και αερίου στις 28 Μαρτίου 2019 με θέμα: «Power & Gas Supply Forum»

Στο συνέδριο που διοργανώνει το energypress θα παρευρεθεί πλήθος ομιλητών με κύριο θέμα την παρουσία και την ενίσχυση του συνόλου των εταιρειών του ενεργειακού κλάδου με σκοπό την ανάδειξη των σημερινών προβλημάτων, των προκλήσεων, αλλά και των προοπτικών της προμήθειας, που διαμορφώνεται στην αγορά με την εφαρμογή του target model αλλά και την εξέλιξη των τεχνολογιών.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να δείτε εδώ.