Ο Καθηγητής κ. Μεταξάς συμμετέχει στην εκδήλωση CESEC Electricity Plenary and Working Group, Βρυξέλλες

Ο Καθηγητής κ. Μεταξάς, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης και Διευθύνων εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Μεταξάς & Συνεργάτες», είναι προσκεκλημένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμμετάσχει ως ομιλητής στην επίσημη εκδήλωση στο πλαίσιο του Central and South Eastern Europe Energy Connectivity (CESEC) με τίτλο “Regulatory reforms & obstacles for the regional market coupling”, η οποία θα λάβει χώρα στις 21 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες. Ο κ. Μεταξάς έχει κληθεί να παρουσιάσει τις προοπτικές και τα προβλήματα των δρομολογούμενων μεταρρυθμίσεων για την εφαρμογή του “Τarget Μodel” στην Ελληνική ενεργειακή αγορά.

Λεπτομέρειες για την ατζέντα μπορείτε να βρείτε εδώ.