Η δικηγορική εταιρεία “Μεταξάς & Συνεργάτες” ανέλαβε την εκπροσώπηση πλειόνων επαγγελματικών σωματείων για την παροχή νομικών συμβουλών και την έγερση αιτήσεων ακύρωσης κατά του πρόσφατου κοινωνικοασφαλιστικού Νόμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας