Κίνδυνος παραγραφής αποζημιωτικών αξιώσεων που έχουν παραγωγοί ΑΠΕ για τις περικοπές του “new deal”

Στο πλαίσιο της παροχής έννομης προστασίας στους παραγωγούς ΑΠΕ που ζημιώθηκαν από τις επαχθείς διατάξεις του νόμου 4254/2014 («New Deal”) χρήζει διευκρινίσεων το ζήτημα της επικείμενης πλήρωσης του χρόνου παραγραφής εντός του 2019 για την έγερση αποζημιωτικών αξιώσεων κατά του ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα, ενόψει της συμπλήρωσης της κρίσιμης πενταετίας που νομοθετικά προβλέπεται, υφίσταται κίνδυνος παραγραφής των αξιώσεων των παραγωγών ΑΠΕ για την άσκηση αποζημιωτικών αγωγών κατά του ελληνικού Δημοσίου ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων για τη διεκδίκηση της ζημίας που υπέστησαν λόγω της εφαρμογής των δυσμενών μέτρων που θέσπισε ο εθνικός νομοθέτης με τις διατάξεις των υποπαραγράφων ΙΓ.1 και ΙΓ.3 της παραγράφου ΙΓ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο EnergyPress: https://bit.ly/2XBceSf