Ο καθηγητής κ. Μεταξάς συμμετέχει ως ομιλητής στο διεθνές Συνέδριο στο Παρίσι: «Conference on Opinion 1/17»

Ο καθηγητής κ. Μεταξάς συμμετέχει ως ομιλητής στο εν λόγω διεθνές Συνέδριο στο Παρίσι με συμμετοχή σημαντικών πανεπιστημιακών και δικαστών του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας. Η ανάλυσή του θα επικεντρωθεί στην αρχή της αυτονομίας της ενωσιακής έννομης τάξης και τις κανονιστικές της επιπτώσεις στην διεθνή επενδυτική διαιτησία. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Conference on Opinion 1/17 in Paris