Οι νομικές παράμετροι της αναδιάρθρωσης και απομείωσης δανειακών υποχρεώσεων ενεργειακών επιχειρήσεων

Παρακαλείσθε όπως βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο άρθρο του Ευστάθιου Κακούνη, Εταίρου της Δικηγορικής Εταιρείας «Μεταξάς και Συνεργάτες», όπως αυτό έχει αναρτηθεί στο «energypress.gr». Παρακαλώ πατήστε εδώ.