Πρόσκληση Καθηγητή κ. Α. Μεταξά σε επιστημονική εκδήλωση της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή με τίτλο ‘Οι Αγορές Ενέργειας και η διαμόρφωση προσιτών τιμών’

 

Ο Καθηγητής Α. Μεταξάς, Διευθύνων Εταίρος της Μεταξάς & Συνεργάτες και Πρόεδρος της Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης, προσεκλήθη να συμμετάσχει ως ομιλητής στην επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνει η Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή σε συνεργασία με τη Νομική Βιβλιοθήκη, με θέμα: ‘Οι Αγορές Ενέργειας και η διαμόρφωση προσιτών τιμών‘.

Η εισήγησή του θα εστιάσει στις νομικές και ρυθμιστικές παραμέτρους των κρατικών παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας αλλά και σε νομικές πτυχές των ρητρών αναπροσαρμογής σε συμβάσεις προμήθειας ενέργειας.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα αύριο, Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 στην αίθουσα ‘Ερμής’ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).