Πρόσκληση στην επιστημονική εκδήλωση «Ζητήματα δικαστικού ελέγχου των νόμων σε σχέση με κανόνες δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος (Σύνταγμα/ Ενωσιακό Δίκαιο)”

Η επιστημονική εκδήλωση «Ζητήματα δικαστικού ελέγχου των νόμων σε σχέση με κανόνες δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος (Σύνταγμα/Ενωσιακό Δίκαιο)» με διοργανωτές την Ένωση Δικαστικών Λειτουργών ΣτΕ και το «Κέντρο Ευρωπαϊκού και Συνταγματικού Δικαίου  – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου» θα λάβει χώρα στις 19/03/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Ρακτιβάν του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Πρόεδρος του ΣτΕ κ. Αικ. Σακελλαροπούλου.

Ομιλητές της εκδήλωσης είναι οι ακόλουθοι (παρατίθενται και οι τίτλοι των εισηγήσεών τους):

Χρ. Ράμμος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, «Το ζήτημα της σχέσης Ενωσιακού Δικαίου και Εθνικού Συντάγματος – Από την υπεροχή στην συμφιλίωση;»

Ι. Δημητρακόπουλος, Πάρεδρος ΣτΕ, «Το παραδεκτό των λόγων προσφυγής και αναίρεσης σε φορολογικές διαφορές, σχετικά με παραβίαση του Συντάγματος ή του ευρωπαϊκού δικαίου»

Α. Μεταξάς, Επ. Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκ. Καθηγητής, TU Berlin, «Η αρχή της υπεροχής του ενωσιακού Δικαίου: Προς μια λειτουργική θεώρηση»

Δρ. Β. Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Δ.Δ., «Η ελευθερία του νομοθετείν και τα όρια του ελέγχου της συνταγματικότητας και συμβατότητας των νόμων»