Μεταξάς, Α. (2014) Ελληνική Ενεργειακή Αγορά και Κράτος Δικαίου: Μια αδύνατη συνύπαρξη;, εν: GREEK ENERGY 2014, energypress, σελ. 34-35.

GREEK ENERGY 2014, energypress, σελ. 34-35.