Μεταξάς, Α., Κοντιάδης, Ξ., Σπυρόπουλος, Φ., Σωτηρέλης, Γ. (2016) Συμβατότητα με κανόνες και αρχές δικαίου υπέρτερου τυπικού κύρους των διατάξεων του ν. 4254/2014 για την περικοπή εγγυημένων τιμών αποζημίωσης παραγωγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (γνωμοδότηση), εν: Το Σύνταγμα, Τεύχος 1/2016, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 259-287.

Το Σύνταγμα, Τεύχος 1/2016, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 259-287.