Μεταξάς, Α. (2016) Σκέψεις για την ποιοτική ιδιαιτερότητα της ενωσιακής έννομης τάξης, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 3/2016, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 346-355 (προδημοσίευση από Τιμητικό Τόμο για Καθηγητή Π. Ιωακειμίδη).

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 3/2016, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 346-355 (προδημοσίευση από Τιμητικό Τόμο για Καθηγητή Π. Ιωακειμίδη).