Μεταξάς, Α. (2017) Επαναπροσανατολισμός της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής ενεργειακής αγοράς: Κανονιστικές βάσεις και νομικορυθμιστικά διακυβεύματα, εν: GREEK ENERGY 2017, energypress, σελ. 36-38.

GREEK ENERGY 2017, energypress, σελ. 36-38.