Μεταξάς, Α. (2018) Η ελληνική ενεργειακή αγορά σε διαρθρωτική ανακατάταξη: Οι επείγουσες μείζονες νομικορυθμιστικές προκλήσεις, εν: GREEK ENERGY 2018, σελ. 50-52.

GREEK ENERGY 2018, σελ. 50-52.