Μεταξάς, A. (2019) Διαχωρισμός του δικτύου μεταφοράς από τις δραστηριότητες της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και πιστοποίηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς: Κανονιστικό πλαίσιο και ερμηνευτικές προσεγγίσεις, Περιβάλλον και Δίκαιο, Τεύχος 2/2019, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 209-218.

Περιβάλλον και Δίκαιο, Τεύχος 2/2019, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 209-218.