Μεταξάς, A. (2015) Η Ευρώπη σε Κρίση. Ανάμεσα σε Δίκαιο και Πολιτική, εν: Μεταξάς, Α., Pernice, Ι., Η Ευρώπη σε Κρίση, Ανάμεσα σε Δίκαιο και Πολιτική, Europe in der Krise, Zwischen Recht und Politik, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, σελ.13-53.

Europe in der Krise, Zwischen Recht und Politik, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, σελ.13-53.