Μεταξάς, Α. (2016) Έννομη τάξη και Θεμελιώδεις ελευθερίες στην Ε.Ε., εν: Μαραβέγιας, Ν. (επιμ.), Eυρωπαϊκή Ένωση – Δημιουργία, Εξέλιξη, Προοπτικές, Εκδόσεις Κριτική, σελ. 127-142.

Eυρωπαϊκή Ένωση – Δημιουργία, Εξέλιξη, Προοπτικές, Εκδόσεις Κριτική, σελ. 127-142.