Μεταξάς, Α. (2012) Μνημόνιο και ελληνική ενεργειακή αγορά: Ένα δύσκολο στοίχημα, εν: GREEK ENERGY 2012, energypress, σελ. 28-30.

GREEK ENERGY 2012, energypress, σελ. 28-30.