Μεταξάς, Α. (2012) Ο ‘επαπειλούμενος’ δικανικός και κοινοβουλευτικός λόγος – Σκέψεις για την ανάγκη συγκρότησης μιας ευρωπαϊκής ‘συνταγματικής ταυτότητας’, Το Σύνταγμα, Τεύχος 1/2012, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 293-314.

Το Σύνταγμα, Τεύχος 1/2012, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 293-314.