Μεταξάς, Α. (2011) Συμβατότητα του Τέλους Κινητής Τηλεφωνίας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Επιλεκτικότητα «ασύμμετρων» φορολογικών μέτρων και νόθευση του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εν: Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 1/2011, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 164-176.

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 1/2011, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 164-176.