Μεταξάς, A., Γαλάνης, Θ. (2010) Συμβατότητα με το Κοινοτικό Δίκαιο του σχετικού με τη διάθεση και διακίνηση συμπληρωμάτων διατροφής εθνικού νομοθετικού πλαισίου, Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 6/2010, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 1-12.

Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 6/2010, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 1-12.