Μεταξάς, Α. (2010) Τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και ευρωπαϊκό δίκαιο: νομικές παράμετροι μίας επίκαιρης προβληματικής, εν: Ευρωπαίων Πολιτεία, Το φαινόμενο της διαφθοράς και η καταπολέμησή του, Τεύχος 3/2010, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 561-567.

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 561-567.