Μεταξάς, A. (2007) Η αστική ευθύνη του Δημοσίου για παραβάσεις του Κοινοτικού Δικαίου από τα εθνικά δικαστήρια ως εκδήλωση της ‘ευρωπαϊκοποίησης’ του Εθνικού Διοικητικού Δικαίου, Ευρωπαίων Πολιτεία τεύχος 2/2007, Εκδόσεις Αντ. Ν . Σάκκουλα, σελ. 473-498.

Ευρωπαίων Πολιτεία τεύχος 2/2007, Εκδόσεις Αντ. Ν . Σάκκουλα, σελ. 473-498.