Μεταξάς, Α. (2004) Κρατικές αντισταθμίσεις για παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος: Νομική αντιμετώπιση υπό το πρίσμα του Κοινοτικού Δικαίου κρατικών ενισχύσεων, Δημόσιες Συμβάσεις & Κρατικές Ενισχύσεις, Τεύχος 2/2004, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού δικαίου, σελ. 126-135.

Δημόσιες Συμβάσεις & Κρατικές Ενισχύσεις, Τεύχος 2/2004, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού δικαίου, σελ. 126-135.