Συμβάσεις δημοσίων έργων και κοινοτικό δίκαιο: Διαπλοκή εθνικού και κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου και σχετική νομολογία του ΔΕΚ

Μεταξάς, Α.,  Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 2/2003, σελ. 430-453