«Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Ελληνική Δικαιοσύνη: Ένας αναγκαίος διάλογος»

Πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη, 15 Μαρτίου, επιστημονική εκδήλωση υπό τον τίτλο «Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Ελληνική Δικαιοσύνη: Ένας αναγκαίος διάλογος», την οποία συνδιοργάνωσαν το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με την Ένωση Επιστημόνων Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΕΕΣ) και όλες τις Δικαστικές Ενώσεις της χώρας.

Την Εκδήλωση προλόγησαν η Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Εφέτης, κ. Μαργαρίτα Στενιώτη, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, κ. Παναγιώτης Τσούκας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, Εφέτης, κ. Παναγιώτης Δανιάς και ο Πρόεδρος της ΕΕΕΣ, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Αστέριος Πλιάκος.

Ο Καθηγητής κ. Αντώνης Μεταξάς, Γενικός Γραμματέας της ΕΕΕΣ, ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών και παρουσίασε την εισήγησή του σχετικά με τη συμβολή του θεσμού της προδικαστικής παραπομπής στη συνεργασία μεταξύ ενωσιακού και εθνικού δικαστή.